Khuyến mãi
Máy lạnh Daikin
2.0 HP
16.400.000 đ
KHUYẾN MÃI TRỊ GIÁ 1.050.000₫
Khuyến mãi
Máy lạnh Daikin
1.0 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
10.900.000 đ
KHUYẾN MÃI TRỊ GIÁ 1.050.000₫
Khuyến mãi
Máy lạnh Daikin
1.5 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
13.300.000 đ
KHUYẾN MÃI TRỊ GIÁ 1.050.000₫
Khuyến mãi
Máy lạnh Daikin
2.0 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
21.000.000 đ
KHUYẾN MÃI TRỊ GIÁ 1.050.000₫
Khuyến mãi
Máy lạnh Daikin
2.5 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
28.100.000 đ
KHUYẾN MÃI TRỊ GIÁ 1.050.000₫
Khuyến mãi
Máy lạnh Daikin
3.0 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
31.400.000 đ
KHUYẾN MÃI TRỊ GIÁ 1.050.000₫